Tv-inspektion - helt uden at grave

Hvad går det ud på

Stenløse kloakservice tager hånd om opgaven, fra specificering af behov over analyse af resultater til udbedring af evt. skader.

Vi foretager TV-inspektion af:

• Kloakledninger              •Luftkanaler
• Faldstammer                 •Skorsten
• Fjernvarmeledninger    •Procesrør
• Vandledninger               •Brøndboringer
• Gasledninger                 •Stikledninger

Hvilken rørstørrelser kan vi inspicere?

Vi anvender det nyeste og mest moderne udstyr, der findes på markedet. Vi råder over kamera til inspektion af rør fra Ø25 til Ø2000 mm.

Er røret blot større end Ø100 mm, anvender vi kamera med drejehoved, så der også kan filmes op i stikledninger.
Er der behov for egentlig TV-inspektion af stikledninger fra hovedledningen, klarer vi også dette. Det eneste krav er, at hovedledningen skal være mindst Ø100mm.


Dokumentation
Efter TV-inspektionen modtager du et sæt rapporter, som viser tilstanden er i dine rør. Med TV-inspektionen følger en DVD eller ekstern USB harddisk, hvor du kan se optagelserne fra gennemkørslen af røret.


Kvalitetssikring 

Nyhedsindslag

Over halvdelen af alle huse i Danmark har kloakledninger i så dårlig stand, at det er nødvendigt at få dem efterset for at undgå grimme overraskelser og store, dyre skader. Vi er en blandt flere, der tilbyder løbende forebyggende kloaktjek og -spuling i afgrænsede boligområder til lavpris. Denne fremgangsmåde er der dog langt fra enighed om i branchen. Forebyggende højtryksspuling frarådes kraftigt af formand for brancheforeningen Danske Kloakmestre, Leif Hansen.

Bestil os her