STENLØSE  KLOAKSERVICE

  Tilbyder tømning af septiktanke * Højtryksspuling * Slamsugning * Rodskæring * Afrensning af graffiti *  Vaske og rensning af afløb med motorsplit.

 NYHED :   TV - inspektion af kloakrør ( med foto af rør )

     
 Kontakt os og få et tilbud             

47 17 00 63

Morten  Rasmussen

 

 Mail: superspul@rasmussen.mail.dk

www.stenloesekloakservice.dk